Wspieramy firmy w każdym etapie ich cyklu życia zarówno przy restrukturyzacji jak i rozwoju. Pomagamy im stać się bardziej wydajne i zapewniamy wsparcie w przystosowaniu się do wymagań otoczenia biznesu.

bck page onas

Projekt B2B

Biuro Rachunkowe Kurdynowski realizuje projekt "Wdrożenie systemu B2B w celu rozwoju współpracy BIURA RACHUNKOWEGO i jego partnerów biznesowych" w ramach działania 8.2 Innowacyjna Gospodarka.

Realizowany projekt polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu informatycznego typu B2B pomiędzy Wnioskodawcą a jej partnerami biznesowymi w celu automatyzacji wymiany danych, co przełoży się na usprawnieniu świadczonych usług rachunkowo-księgowych.

Celem projektu jest zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych, które doprowadzą przede wszystkim do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych przez podniesienie jakości obsługi klientów z całej Polski a także z innych państw europejskich. Zostanie usprawniona dystrybucja zleceń, gromadzenie i przechowywanie danych, archiwizacja dokumentów oraz polepszy się proces sprzedaży własnych usług Firmy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

 

EU+EFRR P kolor

INNOWACYJNA GOSPODARKA LONG

Wdrożenie systemu B2B w celu rozwoju współpracy BIURA RACHUNKOWEGO i jego partnerów biznesowych.

Created by Coati Design & Emart SynergiaTweety na temat @Kurdynowski