Wspieramy firmy w każdym etapie ich cyklu życia zarówno przy restrukturyzacji jak i rozwoju. Pomagamy im stać się bardziej wydajne i zapewniamy wsparcie w przystosowaniu się do wymagań otoczenia biznesu.

Szkic nr.5

Blog

6 marzec 2017

Autor: Katarzyna Kwiatkowska
Komentarze: 0

Zmiany od 1 stycznia 2017 roku - limit transakcji gotówkowych

Początek 2017 roku przyniósł zmiany dotyczące między innymi limitu transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców. Od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

7 październik 2016

Autor: Ewelina Powietrzyńska
Komentarze: 0

Kwota wolna od podatku jest niezgodna z konstytucją

Przepisy, które nie zawierają mechanizmu korygującego kwotę zmniejszającą podatek dochodowy od osób fizycznych powodując utrzymywanie kwoty wolnej od podatku przez wiele lat na tym samym poziomie, nieuzależnionym od sytuacji społeczno - gospodarczej państwa, są niezgodne z konstytucją i tracą moc z dniem 30 listopada 2016 r.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

3 listopad 2015

Autor: Ewelina Powietrzyńska
Komentarze: 0

Koniec z korektą kosztów

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek sporządzania korekt kosztów wynikających z braku zapłaty.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

26 sierpień 2015

Autor: Ewelina Powietrzyńska
Komentarze: 0

VAT od nabycia paliwa

Od 1 lipca 2015 zmieniły się warunki odliczenia vat od wydatków na zakup paliwa do samochodów używanych do celów mieszanych - firmowych i prywatnych.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

20 lipiec 2015

Autor: Ewelina Powietrzyńska
Komentarze: 0

Zmiany w ustawie VAT - Informacja VAT-27

Od 1 lipca w życie weszły zmiany do ustawy VAT. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem są zobowiązani do składania nowej informacji VAT-27, która jest informacją podsumowującą w obrocie krajowym.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

16 lipiec 2015

Autor: SzymonKurdynowski
Komentarze: 0

Najemca lokalu nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości

Zapisy w umowie najmu mówiące o przejęciu przez najemcę obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości nie są skuteczne, ponieważ płatnikiem tego podatku są przede wszystkim właściciele oraz posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oragnizacyjne niemające osobowości prawnej).

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

13 lipiec 2015

Autor: Ewelina Powietrzyńska
Komentarze: 0

Odliczenie vat od usług kateringowych

W przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, ustawodawca wymienił usługi noclegowe oraz gastronomiczne, tym samym nie zostało wykluczone prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

6 lipiec 2015

Autor: Ewelina Powietrzyńska
Komentarze: 0

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 r.

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego? O zwrot podatku akcyzowego mogą wystąpić producenci rolni czyli osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są posiadaczem gospodarstwa rolnego lub dzierżawcą gruntów.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

29 czerwiec 2015

Autor: Ewelina Powietrzyńska
Komentarze: 0

Wpis do rejestru firm – wyłudzenia pieniędzy

Coraz więcej przedsiębiorców, w krótkim czasie po założeniu działalności gospodarczej otrzymuje pocztą list, który przypomina urzędowe pismo, odwołujące się do ustaw oraz regulacji prawnych. Zawiera nakaz zapłaty określonej kwoty, w celu wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

5 czerwiec 2015

Autor: SzymonKurdynowski
Komentarze: 0

Warunki rezygnacji rolnika ryczałtowego ze zwolnienia z VAT

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produków rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione z VAT, może zrezygnować z tego zwolnienia. Należy w tym celu złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyne VAT-R.

Czytaj więcej Liczba komentarzy: 0

1 2 3 4 57

Wdrożenie systemu B2B w celu rozwoju współpracy BIURA RACHUNKOWEGO i jego partnerów biznesowych.

Created by Coati Design & Emart SynergiaTweety na temat @Kurdynowski